FI EN

Forskningsprogrammet Proaktiv datateknik (PROACT)

Mål

Forskningsprogrammet Proaktiv datateknik (PROACT) strävade till datatekniska lösningar som stöder oss i vår vardag och till att kombinera denna forskning med forskning inom områden som psykologi, samhällsvetenskap och hälsovetenskap. Ett centralt mål för programmet var att upprätthålla den internationellt höga nivå inom datateknisk forskning som Finland uppnått.

Teman

Ett proaktivt system anpassar sig till en användares rörelser och verksamhet utan att denna ständigt måsta styra och kontrollera systemet. Systemet kan ingå i en intelligent omgivning och upptäcka rörelse eller aktivt dämpa buller. Systemet kan ingå i kläder eller i hjälpredskap för äldre eller rörelsehindrade. Det kan hjälpa till med uppföljning av en persons hälsotillstånd eller skapa nya förutsättningar för socialt umgänge. Proaktiv datateknik kan ses som följande steg från den nuvarande användarcentrerade datatekniken som baserar sig på interaktivitet mellan människa och dator.

Proaktiv datateknik förutsätter en fortsatt god utveckling av hårdvara och kräver nya sensorer, nya metoder för elkonsumtion, dataöverföring och nätverkshantering och nya programvaruarkitekturer. Områdets kraftiga utveckling skulle inte vara möjlig utan den produktutveckling som görs inom privata företag. Denna utveckling i sin tur kräver en tillräcklig satsning på grundforskning inom området.

Omfattning

Programmet finansierade 14 project: 3 fransk-finländska konsortium, 3 finländska konsortium och 3 individuella finländska projekt.

Finansiering

Finansieringen för programmet anordnades i samarbete med Tekes och Franska forskningsministeriet; Finlands Akademis andel var 5,7 miljoner euro.

Period

Forskningsprogrammet var treårigt och genomförde under åren 2002-2005.

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »