FI EN

Neurovetenskapliga forskningsprogrammet NEURO


Målsättningen för det neurovetenskapliga forskningsprogrammet (2005–2009) var att

 • stödja högklassig mångvetenskaplig neuroforskning i de länder som deltar i programmet
 • stärka nätverksbildningen och samarbetet mellan finländska, kanadensiska och kinesiska forskare
 • främja tillämpningen av moderna forskningsmetoder inom det neurovetenskapliga området
 • främja forskarmobilitet mellan deltagarländerna
 • stödja forskarutbildningen (särskilt unga forskare)
 • befästa nya samarbetsformer mellan forskningsgrupperna och deltagarländerna
 • effektivera informationsflödet och informationen av forskningsresultat bland forskarna samt mellan forskarna och andra intressegrupper (bl.a. politiker, finansiärer, medier och allmänheten).

Programmet indelades i följande delområden:

 • molekylär och cellulär neurovetenskap
 • nervsystemets utveckling, plasticitet och regenerationsförmåga
 • systemisk och kognitiv neurovetenskap
 • forskning om nervsystemets sjukdomar
 • neuroinformatik och neuroteknologi
 • etiska, filosofiska och sociokulturella frågor som ansluter sig till neurovetenskapen.

NEURO var ett internationellt forskningsprogram som samfinansierades av Finlands Akademi, Institute of Neuroscience, Mental Health and Addiction (INMHA) från Kanada (Canadian Institutes of Health Research) och National Natural Science Foundation of China (NSFC) från Kina.

För programmets administration svarade Finlands Akademi i samarbete med INMHA och NSFC. Representanterna för INMHA och NSFC svarade för koordineringen av programfunktionerna i Kanada och Kina.

Finlands Akademi, INMHA och NSFC finansierade forskning i sina respektive länder. Akademin finansierade i Finland verksamma forskningsgrupper såväl i nationella som i internationella samarbetsprojekt mellan kanadensiska och/eller kinesiska forskningsgrupper. Inom det finsk-kanadensiska samarbetsprojektet finansierade INMHA en i Kanada verksam forskningsgrupp och inom finsk-kanadensiska projekt finansierade NSFC en i Kina verksam forskningsgrupp.

 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »