FI EN

1990-talets ekonomiska kris


Finlands Akademi finansierade forskningsprogrammet med 25 miljoner mark. Stöd beviljades till över 20 forskningsprojekt inom samhällsvetenskaper och humanistiska vetenskaper. Programmet finansierades mellan 1998 och 2001.

Forskningsprogrammets syfte var att skapa information om recessionens orsaker, händelser och följder. Programmet var omfattande och tvärvetenskapligt och det undersökte recessionen ur flera synvinklar.  Programmet innehöll även undersökning av recessionsfenomenet genom historian och i internationell jämförelse. Forskningsresultaten borde kunna utnyttjas i beslutsfattandet inom samhället.

Koordinator Jaakko Kiander, PD, docent, ledande ekonomist Statens ekonomiska forskningcentral VATT.

Evaluation report (på engelska)

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »