JPND-utlysning: Linking Pre-Diagnosis Disturbances of Physiological Systems to Neurodegenerative Diseases

4.1.2021
2.3.2021
Öppen

Initiativet för gemensam programplanering för forskning inom neurodegenerativa sjukdomar (JPND) har lanserat en utlysning under temat Linking Pre-Diagnosis Disturbances of Physiological Systems to Neurodegenerative Diseases. Utlysningen har två steg; det första steget öppnades den 4 januari 2021.

Syftet med utlysningen är att främja forskning som syftar till att upptäcka, mäta och förstå tidiga sjukdomsindikatorer i anslutning till neurodegenerativa sjukdomar. I de projekt som finansieras ska ingå forskargrupper från minst tre länder som deltar i JPND.

Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap, hälsa och miljö kan finansiera framgångsrika finländska konsortieparter med totalt 600 000 euro (högst 300 000 euro per konsortium).

Mer information

Har du frågor eller synpunkter?