Förhandsinformation: NordForsk-utlysning om hållbar utveckling i Arktis

februari 2024
maj 2024
190 mn NOK
Kommande

Syftet med utlysningen är att ta fram ny kunskap om hållbar utveckling i Arktis. Finansieringen beviljas för forskningsprojekt som förväntas behandla frågor om arktisk säkerhet, naturresurser och/eller samhällsförändringar. Hänsyn måste tas till ursprungsbefolkningarnas perspektiv.

Utlysningen har två steg. Finansieringen beviljas för internationella och flervetenskapliga forskningsprojekt.

Mer information

  • vetenskapsrådgivare Laura Forsström, tfn 0295 335 041, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • specialrådgivare Kristin Andersen, tfn +47 905 81 647, kristin.andersen(at)nordforsk.org
  • NordForsk Pre-announcement

Har du frågor eller synpunkter?