Förhands information:Tandem Forest Values 3 – Hållbara värdekedjor från skogens råmaterial

6.10.2021
1.12.2021 kl 16.15 finsk tid
3 miljon euro
Två år. Projekten bör starta senast den 1.9.2022.
Kommande

Finlands Akademis forskningsråd för naturvetenskap och teknik, Forskningsrådet Formas, Jord- och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet och Walter Ahlströms stiftelse öppnar tillsammans en utlysning riktad till hållbara värdekedjor från skogens råmaterial. Utlysningens teman omfattar alla slags träbaserade produkter som t.ex. byggnadskomponenter, möbler, textilier, förpackningar och andra nya material, men ej bioenergi eller biobränslen.

Via utlysningen finansieras konsortieprojekt där konsortieparterna är från Finland och Sverige.

Konsortiet leds av en forskare av den yngre forskargenerationen som har avlagt doktorsexamen högst tio år sedan. I ansökningarna bör ingå minst en och högst två konsortieparter från båda länder.

Anvisningarna läggs ut i utlysningstexten som publiceras i augusti 2021 på Finlands Akademis webbplats. Dessutom hålls ett webbinarium om utlysningen den 16 september 2021.

Kontaktperson:

  • Vetenskapsrådgivare Ulrika Jakobsson, ansvarsområdet för forskning i naturvetenskap och teknik, ulrika.jakobsson(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?