BiodivERsA – Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea

1.10.2021
30.11.2021 kl. 15.00 CET
Öppen

Denna BiodivERsA-utlysning har två steg. De preliminära ansökningarna lämnas in senast den 30 november 2021. De egentliga ansökningarna lämnas in senast den 14 april 2022.

Den 12 oktober ordnas ett infomöte om utlysningen.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?