Mobilitetsstipendium från Finland till Japan (JSPS Postdoctoral Fellowship) 2024

21.8.2024
25.9.2024 kl 16.15 finsk tid
tidigast 1.6.2025
Kommande
  • söks av en enskild forskare; finansiering för 12–24 månaders besök från Finland till Japan
  • Akademin går igenom ansökningarna i Finland och föreslår årligen en (1) stipendiemottagare för JSPS. Den japanska forskningsfinansiären Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) ansvarar för finansieringens storlek och utbetalning.
  • Stipendiemottagaren förbinder sig att iaktta JSPS finansieringsvillkor och rapporteringsanvisningar.

Med mobilitetsfinansiering vill Finlands Akademi främja finländska forskares internationella växelverkan och göra finländska forskningsmiljöer mer internationella.

Denna utlysning av mobilitetsstipendier gäller Japan (JSPS Postdoctoral Fellowship). Finansieringen kan sökas för forskarens egen rörlighet från Finland till Japan. Finansieringen beviljas som ett personligt stipendium.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och finansieringsvillkoren.

Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?