Finansiering för mobilitetssamarbete med Japan, Tyskland eller Fastlandskina

21.8.2024
25.9.2024 kl 16.15 finsk tid
varierar efter finansiär
Kommande
  • söks av en enskild forskare; konsortieansökan är inte möjlig
  • finansiering för mobilitet från Finland till Japan, Tyskland eller Fastlandskina inom samarbetsprojekt med Japan, Tyskland eller Fastlandskina
  • Projektet måste ha både en finländsk och en utländsk/lokal ansvarig person, båda lämnar in en ansökan till sin egen finansiär. Den utländska finansiären kan ha kortare ansökningstid än Akademin. I denna utlysningstext anges slutdatum för utländska utlysningar enligt uppgifter från våren 2024.

Med mobilitetsfinansiering vill Finlands Akademi främja finländska forskares internationella växelverkan och göra finländska forskningsmiljöer mer internationella. Finansieringen är avsedd för att stödja projektsamarbetet mellan finländska och utländska forskare, i praktiken för den finländska forskarens eller forskargruppens rese- och levnadskostnader utomlands.

Denna utlysning av finansiering för mobilitetssamarbete gäller Japan, Tyskland och Fastlandskina. Finansieringen kan sökas för en forskares eller en forskargrupps utåtriktad forskarrörlighet från Finland.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och finansieringsvillkoren.

Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?