Slutrapport

De forskare som fått finansiering från Finlands Akademi ska senast den 1 juni efter att finansieringsperioden löpt ut rapportera om sin forskning via Akademins e-tjänst.

En forskningsrapport görs på alla Akademins beslut om forskningsbidrag. Rapporteringsperioden är den samma som finansieringsperioden i beslutet.  De särskilda anvisningarna om Akademins olika finansieringsmöjligheter finns också i e-tjänsten.

Att följa upp effektfullheten av Akademins forskningsfinansiering har fått en allt viktigare roll då Akademin rapporterar om sin verksamhet. Därför är det av vikt att forskningsrapporten fylls i till alla delar. Det är speciellt viktigt att vi får information om publikationer, övriga resultat och forskarbesök.
Forskningsrapporten kan skrivas på svenska, finska eller engelska. Rapporten kan inte lämnas in per e-post.

Det är den ansvariga projektledaren som svarar för rapporteringen. Konsortiets ansvariga ledare lämnar in den vetenskapliga rapporten på hela konsortiets vägnar. Forskningsplatsen ska tre gånger om året, i samband med begäran om utbetalning, lämna in uppgifter om projektets medelsanvändning (efter utgiftsslag) och årsverken.

Har du frågor eller synpunkter?