Rapportering

Vetenskaplig rapportering

Sökande med pågående finansiering från Akademin ska skriva en kort beskrivning av hur projektet framskrider och hur projektet anknyter till den finansiering som söks. Beskrivningen görs för varje pågående projekt på fliken Progressrapport i e-tjänsten. På fliken finns de projekt som ännu pågår eller för vilka slutrapporten inte har lämnats in. Progressrapportens längd är 1 500 tecken (inkl. mellanslag) per projekt.

I vissa bidragsformer krävs en mellanrapport. Mellanrapporten ifylls i e-tjänsten och dess format motsvarar slutrapportens format. Mellanrapporten ersätter inte slutrapporten, men en tidigare mellanrapport kan användas som underlag för en ny mellanrapport eller en slutrapport.

De forskare som fått finansiering från Akademin ska senast den 1 juni året efter att finansieringsperioden löpt ut rapportera om sin forskning via e-tjänsten.

Om sökanden inte har rapporterat om ett pågående eller avslutat akademifinansierat forskningsprojekt i enlighet med anvisningarna, bedöms ansökan inte. Då beviljas ansökan inte heller finansiering.

Mer information

Har du frågor eller synpunkter?