Planskiss: akademiprofessor

Planskiss i ansökan om bidrag för anställning som akademiprofessor

Planskissen får vara högst sex sidor lång.  Källförteckningen (högst 2 sidor) räknas inte med i sidantalet. Typsnittet i forskningsplanen är Times New Roman, fontstorlek 12 pt, radavstånd 1,15 och marginaler 20 mm. Litteraturhänvisningarna skrivs in i texten (namn årtal). Du kan inte använda fotnoter.

Planskissen ska göras enligt följande struktur:

Information för sökande och projekt

  • projektets namn
  • sökandes namn
  • forskningsplats

Grundtanken bakom forskningen och dess genomförande

  • Bakgrund och mål
  • Förväntade resultat samt vetenskapligt och samhälleligt genomslag
  • Potential för genombrott (vetenskapens förnyelse)
  • Genomförande och tidtabell
  • Material, data och forskningsmetoder
  • Beskrivning av forskningsgruppen och eventuellt nationell och internationell samarbete

Källförteckning

Planskissen bifogas vid ansökan i Akademins e-tjänst. Namnge filen enligt följande mall: dittefternamn_intent.

Ansökan om bidrag för anställning som akademiprofessor består av blanketter som ifylls i Akademins e-tjänst (SARA) samt av pdf-bilagor, såsom planskissen

Har du frågor eller synpunkter?