Anvisningar om mallen för forskningsplanen

Färdiga inställningar i verktyget för redigering av forskningsplanen

Som skrivhjälp kan du använda Word-mallen för forskningsplanen. Du kan överföra innehållet från de olika delarna av forskningsplanen till webblanketten under ansökningstiden.

Färdiga redigeringsinställningar

 • Forskningsplanens längd är högst tolv sidor, om inte annat nämns i utlysningstexten. Forskningsplanens längd för konsortier är högst 15 sidor, om inte annat nämns i utlysningstexten.
 • Typsnittet är Source Sans Pro.
 • Radavståndet är 1,15.
 • Texten justeras till vänster.
 • Marginalerna är 20 mm.
 • Storleken på en enskild bild som läggs till i e-tjänsten är högst 4 MB.

Typsnittets storlek

 • Rubrik 1: 14 pt
 • Rubrik 2: 12 pt
 • Normal text: 12 pt

Stil

 • Source Sans Pro, radavstånd före 6 pt och efter 11 pt

Marginaler

 • 20 mm
 • Marginaler runt bilder: före bilden 12 pt, efter bilden 6 pt

Avståndet mellan stycken

 • 6 pt

Rubrikavstånd

 • före 6 pt, efter 11 pt
 • Heading level 2: 11 pt och 11 pt

Formler

 • Formler kan läggas till med en formelredigerare.
 • När du lägger till en formel blir radavståndet 1,5 pt för raden i fråga och 1,5 pt efter formeln.
 • Om du klipper och klistrar en formel från ett ordbehandlingsprogram, läggs den till som en bild.
 • Formler kan också läggas till som bilder.

Tabeller

 • Du kan lägga till tabeller med en skräddarsydd funktion.
 • Mellan tabellen och texten både före och efter den ska kommer ett radavstånd på 6 pt.
 • Tabeller kan också läggas till som bilder.

Bilder

 • En enskild bild får vara högst 4 MB; tillåtna bildformat är JPEG, PNG, GIF eller BMP. (BMP är ett okomprimerat filformat, så i praktiken rekommenderar vi inte att du använder det.)
 • Vi rekommenderar att bilderna skapas i ett bildbehandlingsprogram så att de är av önskad storlek. Det lönar sig att lägga till bilderna med redigeraren. Bilderna kan kopieras (klippa ut, klistra in) också direkt från ett ordbehandlingsprogram, men då är det svårt att uppskatta storleken och exaktheten på webblanketten.

Observera följande när du fyller i forskningsplanen på webblanketten

 • ’Enter’ lägger till en ny rad och ett nytt mellanrum (6 pt före, 11 pt efter).
 • Shift+Enter lägger till en ny rad utan mellanrum.

Har du frågor eller synpunkter?