Bakgrund

Projektet för att reformera finansieringen av den unga forskargenerationen, som inleddes av Finlands Akademi i september 2021, har framskridit till genomförandefasen. I projektet utredde man hur finansieringsmöjligheterna för snabbt framskridna forskare kunde utvecklas som en helhet.

Akademin hade tidigare tre typ av bidrag för den unga forskargenerationen: bidrag för anställning som forskardoktor eller akademiforskare samt akademiprojektsbidrag som riktas till den unga forskargenerationen. Bidragsformerna har tagits i bruk under olika tidsperioder och de har utvecklats i olika faser på ett instrumentbaserat sätt.

Utredningen tyder på att de olika formerna av finansiering till yngre forskare upplevdes som invecklade och administrativt onödigt tungrodda. Det som både forskningsorganisationerna, sökandena och förvaltningsämbetet upplevde som det tyngsta var den stora mängd ansökningar och finansieringsbeslut som krävdes för akademiforskare, mobilitetsvillkoren och hur de skulle tolkas, de strama tyglarna för hur finansieringen används samt den låga andelen godkända ansökningar som resulterade i att man ofta gjorde mycket arbete till ingen nytta. Målet med reformen var att göra finansieringen av unga forskare enklare och smidigare.

Vid sitt möte den 4 februari 2022 beslutade Akademins styrelse att bereda en reform där den nuvarande forskardoktor- och akademiforskarfinansieringen samt de akademiprojektsbidrag som särskilt är avsedda för unga forskare slopas och en förnyad akademiforskarfinansiering skapas i stället. Senare beslutade styrelsen om huvudprinciperna för den förnyade akademiforskarfinansieringen (16.3.2022) samt om finansieringens detaljerade mål, principer och grunderna för finansieringsbesluten (25.4.2022).

Har du frågor eller synpunkter?