Finansiering

I den nya finansieringen av akademiforskare fattas ett enda finansieringsbeslut. På finansieringen tillämpas totalkostnadsmodellen. I beslutet kan ingå antingen akademiforskarens egna löneutgifter eller forskningsutgifter för genomförande av forskningsplanen eller bådadera. Lönekostnaderna bestäms efter lönesystemet vid forskningsplatsen. Utgiftsslagen är inte bindande. Ett enda finansieringsbeslut i kombination med flexibel användning av de beviljade medlen underlättar både själva forskningen och det administrativa arbetet. Finansieringen beviljas i regel för fyra år.

Har du frågor eller synpunkter?