Aktuellt

Den 1 april 2021 öppnade Finlands Akademi två FIRI-utlysningar: en utlysning för vägvisarens forskningsinfrastrukturer och -projekt som har kopplingar till internationella forskningsinfrastrukturer där Finland är medlem (utlysningens arbetsnamn är FIRI 2021, vägvisaren) och en utlysning för forskningsinfrastrukturer utanför vägvisaren (FIRI 2021, utanför vägvisaren).

Akademin ordnade ett digitalt infomöte om utlysningen den 3 mars 2021 kl. 13.30–15.30. Presentationsmaterial.

Notera! Kompletterande svar på en fråga om lönekostnader som ställdes vid mötet: Finansiering kan beviljas för nödvändiga lönekostnader. Dessutom kan lönefinansiering beviljas högst ett personår/ansökt år för nodens koordinationskostnader.

Forskningsinfrastrukturer får betydande finansiering för att stärka samarbetet med näringslivet (Pressmeddelande, Finlands Akademi 1.12.2020)

Den nationella vägvisaren för forskningsinfrastrukturer i Finland 2021–2024 ska utarbetas under år 2020.

29 högklassiga infrastrukturer med i vägvisaren för Finlands forskningsinfrastrukturer (Pressmeddelande, Finlands Akademi 11.12.2020)

Har du frågor eller synpunkter?