Aktuellt

Forskningsinfrastrukturer får betydande finansiering för att stärka samarbetet med näringslivet (Pressmeddelande, Finlands Akademi 1.12.2020)

Den nationella vägvisaren för forskningsinfrastrukturer i Finland 2021–2024 ska utarbetas under år 2020.

29 högklassiga infrastrukturer med i vägvisaren för Finlands forskningsinfrastrukturer (Pressmeddelande, Finlands Akademi 11.12.2020)

15 forskningsinfrastrukturer får dela på ca 36 miljoner euro av Finlands Akademi (Pressmeddelande, Finlands Akademi 9.12.2021)

Har du frågor eller synpunkter?