Aktuellt

FIRI2022: lokala forskningsinfrastrukturer

Finlands Akademi finansierar fem forskningsinfrastrukturer med ca 16 miljoner euro (Pressmeddelande, Finlands Akademi 1.2.2022)

15 forskningsinfrastrukturer får dela på ca 36 miljoner euro av Finlands Akademi (Pressmeddelande, Finlands Akademi 9.12.2021)

Forskningsinfrastrukturer får betydande finansiering för att stärka samarbetet med näringslivet (Pressmeddelande, Finlands Akademi 1.12.2020)

Den nationella vägvisaren för forskningsinfrastrukturer i Finland 2021–2024 ska utarbetas under år 2020.

29 högklassiga infrastrukturer med i vägvisaren för Finlands forskningsinfrastrukturer (Pressmeddelande, Finlands Akademi 11.12.2020)

Har du frågor eller synpunkter?