Nyckelområden för grön och digital övergång 2022

De forskningsprojekt om grön och digital övergång som finansierades med RRF-medel valdes i en utlysning som öppnades våren 2022. Läs mer i pressmeddelandet.

Nedan presenteras några exempel på finansierade projekt. Se även listan med samtliga finansierade projekt.

  • Christopher Raymond (Helsingfors universitet) leder ett konsortium som utnyttjar metoder inom mobilitetsmodellering, deltagande kartläggning och förvaltningsforskning. Målet i projektet är att främja allt hållbarare sätt att röra sig. Projektet producerar i enlighet med förutsättningarna i Finlands plan för återhämtning och resiliens ny information om livet i städer och om hur denna information genom lagstiftning, stadsplanering och stadspolitik kan stödja en snabb övergång mot koldioxidneutralitet och klimatsäkring.
  • Ari Seppälä (Aalto-universitetet) leder ett konsortium som ska undersöka hurdana effekter i fråga om miljön, ekonomin och energieffektiviteten som kan uppnås genom optimering av energisystemen med materialinnovationer. I forskningen utnyttjas artificiell intelligens. Den största utmaningen för att öka användningen av förnybar energi är att tillgången till förnybar energi varierar över tiden, och effektiva värmelager spelar en central roll när det gäller att lösa problemet.

Har du frågor eller synpunkter?