Nyckelområden för grön och digital övergång 2022

De forskningsprojekt om grön och digital övergång som finansieras med RRF-medel väljs genom en utlysning som öppnas våren 2022. Efter att finansieringsbesluten fattats uppdaterar vi de finansierade projekten på denna sida.

Har du frågor eller synpunkter?