Nyckelområden för grön och digital övergång 2021

De forskningsprojekt om grön och digital övergång som finansierades med RRF-medel valdes i en utlysning som öppnades hösten 2021. Läs mer i pressmeddelandet.

Nedan presenteras några exempel på finansierade projekt. Se även listan med samtliga finansierade projekt (pdf).

  • Skogsbränder är bland de största globala miljöhoten till följd av klimatförändringen. Eija Honkavaara (Geodatacentralen) leder ett konsortium som ska utveckla teknik baserad på artificiell intelligens för snabb upptäckt av skogsbränder med hjälp av obemannade luftfartyg, s.k. drönare. Det flervetenskapliga konsortiet består av forskare från Geodatacentralen, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet och Teknologiska forskningscentralen VTT ab samt ett omfattande samarbetsnätverk.
  • Markku Kulmala (Helsingfors universitet) leder ett forskningsprojekt som ska undersöka hur skogarna bör vårdas för att deras roll i bekämpningen av klimatförändringen stärks. Forskarna ska analysera olika skogsvårdsmetoders och det föränderliga klimatets inverkan på skogarnas kolsänkor samt strålningsdrivningen genom att man kombinerar täckande mätdata från boreala nordliga skogar och atmosfären med mångsidiga skogstillväxtsmodeller. Det tvärvetenskapliga konsortiet består av forskare från Helsingfors universitet, Naturresursinstitutet och Meteorologiska institutet samt samarbetspartner från skogsbranschen.
  • Arttu Polojärvi (Aalto-universitetet) leder ett forskningsprojekt som ska främja Europeiska unionens mål att betydligt öka vindkraftsproduktionen. I många nordliga havsområden är det möjligt att producera vindkraft, men det är en utmaning på grund av de belastningar som havsisen orsakar. Därför är det svårt att planera havsbaserade vindkraftsparker så att de är både förmånliga och trygga. I Polojärvis projekt ska forskarna utveckla ett planeringsverktyg som kan användas både för prognostisering av förhållandena i kalla havsområden och för planering av vindkraftsparkers konstruktioner. I det flervetenskapliga konsortiet deltar forskare från Aalto-universitetet, Meteorologiska institutet och Teknologiska forskningscentralen VTT Ab.

Har du frågor eller synpunkter?