Lokala forskningsinfrastrukturer 2022

De lokala forskningsinfrastrukturer som finansieras med RRF-medel valde genom en utlysning som öppnas våren 2022. Bland de finansierade forskningsinfrastrukturprojekten finns bl.a. ett projekt som utvecklar ett regionalt nätverk för mätning av snö, is och tjäle samt ett projekt som främjar tvärvetenskaplig forskning om lagens och politikens gränssnitt. Finansiering beviljades också till projekt som stöder forskningen kring cirkulär ekonomi och utnyttjande av olika avfallsflöden. Dessutom ska finansieringen bland annat stödja ett projekt som främjar forskning om mikroorganismer och material samt projekt inom proteinforskning, genetik och immunologi.

Finansieringen går till universitet, forskningsinstitut och yrkeshögskolor som äger den lokala forskningsinfrastrukturen i fråga. Forskningsinfrastrukturerna finns på olika håll i Finland, se karta över finansierade forskningsinfrastrukturer (pdf).

Läs mer i pressmeddelandet (13.12.2022). Se även listan med finansierade infrastrukturprojekt (pdf på finska).

Har du frågor eller synpunkter?