Lokala forskningsinfrastrukturer 2022

De lokala forskningsinfrastrukturer som finansieras med RRF-medel väljs genom en utlysning som öppnas våren 2022. Efter att finansieringsbesluten fattats uppdaterar vi de finansierade forskningsinfrastrukturen på denna sida.

Har du frågor eller synpunkter?