Ledningsgruppen

Ledningsgrupp:

  • Kia Lindroos, forskningsrådet för kultur och samhälle, ordförande
  • Mika Rämet, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö
  • Petri Karonen, forskningsrådet för kultur och samhälle
  • Jussi Kukkonen, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö
  • Raine Mäntysalo, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
  • Katja Ahlfors, Utrikesministeriet
  • Anna Gebremehdin, Utrikesministeriet
  • Reetta Toivanen, rådet för strategisk forskning

Har du frågor eller synpunkter?

E-tjänsten (SARA) är stängd från fredag 29.1.2021 kl. 18.30 till måndag 1.2.2021 kl. 8.00.