Ledningsgruppen

Ledningsgrupp:

  • Tarja Väyrynen, forskningsrådet för kultur och samhälle, ordförande
  • Jarkko Niemi, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö
  • Kari Herlevi, rådet för strategisk forskning
  • Mirja Illikainen, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
  • Sirkku Juhola, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö
  • Titta Maja, Utrikesministeriet
  • Hanna Rinkineva, Utrikesministeriet

Har du frågor eller synpunkter?