Ledningsgruppen

Ledningsgruppen

  • Petriina Paturi, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik, ordförande
  • Jussi Kukkonen, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö, vice ordförande
  • Jorma Keskinen, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
  • Timo Peltomäki, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö
  • Paula Eerola, Helsingfors universitet
  • Markku Lämsä, Business Finland
  • Jyrki Saarinen, University of Eastern Finland
  • Tommi Toivonen, Strålsäkerhetscentralen (STUK))
  • Leena Ukkonen, Tampere universitet

Har du frågor eller synpunkter?