Ledningsgruppen

Ledningsgruppen

  • Leena Ukkonen, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik, ordförande
  • Jussi Kukkonen, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö, vice ordförande
  • Ari Jokinen, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
  • Markku Lämsä, Business Finland
  • Petriina Paturi, Turku universitet
  • Jyrki Saarinen, University of Eastern Finland
  • Tommi Toivonen, Strålsäkerhetscentralen (STUK)

Har du frågor eller synpunkter?