Strålningsdetektorer som främjar hälsa och säkerhet (RADDESS) 2018–2022

RADDESS undersöker nya typer av funktionella helhetslösningar för stålningsdetektion inom området hälsa och säkerhet. I programmet skapas ny teknik som kombinerar data från olika källor.

De projekt som finansieras inom akademiprogrammet RADDESS (Strålningsdetektorer som främjar hälsa och säkerhet) skapar nya typer av funktionella helhetslösningar för strålningsdetektion inom hälsa och säkerhet. Finlands Akademis finansieringsbudget för de 13 projekt som valts till programmet är 10 miljoner euro.

De projekt som ingår i programmet ska producera ny kunskap som bl.a. ska bidra till att ta fram bättre cancerbehandlingar, utveckla diagnosticeringen av hjärnans blodkärl och tillverka nya tillämpningar för övervakningskameror. ytterligare teman är t.ex. detektion av dolda objekt och minskande av exponering för farliga gaser. Läs projektbeskrivningarna för att få veta mer om den forskning som ingår i programmet.

Mer information

  • programchef Saila Seppo, tfn 0295 335 109
  • programchef Tommi Laitinen, tfn 0295 335 057
  • planerare Sanna Hytönen, tfn 0295 335 032

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?