Ledningsgruppen

  • Reko Leino, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik, ordförande
  • Kristiina Kruus, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö (vice ordförande)
  • Tanja Kallio, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
  • Petri Pellikka, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
  • Pia Saari, Laurea yrkeshögskola
  • Mika Aalto, Kemianteollisuus ry.
  • Ilmari Absetz, Business Finland

Har du frågor eller synpunkter?