Ledningsgruppen

  • Antti Ylä-Jääski, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik, ordförande
  • Petriina Paturi, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik, vice ordförande
  • Seppo Hassi, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
  • Sami Pihlström, forskningsrådet för kultur ock samhälle
  • Juha Fagerholm, IT-centret för vetenskap
  • Outi Keski-Äijö, Business Finland
  • Petri Myllymäki, Helsingfors universitet
  • Erkki Oja, professor emeritus
  • Minna Palmroth, Helsingfors universitet

Har du frågor eller synpunkter?