Nya tillämpningar av artificiell intelligens inom forskningen kring fysikaliska vetenskaper och teknik (AIPSE)

AIPSE främjar vetenskapliga genombrott i projekt där högkvalitativ AI-forskning kombineras med forskning i fysikaliska vetenskaper och teknik på hög nivå och där AI har en central roll som möjliggörare av genombrott.

Akademiprogrammet AIPSE samordnar en helhet som består av de projekt som finansieras inom AIPSE och de projekt om artificiell intelligens som finansieras inom Akademins ICT 2023-finansieringsprogram.

Betydelsen av olika databaserade metoder inom forskning, förvaltning och industri ökar ständigt. I tillämpningen av metoder för artificiell intelligens har det skett stora framsteg under de senaste tio åren. Bakom AI-metoderna ligger betydelsefulla framsteg inom maskininlärning, mönsteridentifiering, statistik, beräkningsmässiga och programvarutekniska metoder för datautvinning och databastekniker, en kraftig ökning av tillgängligt undervisningsmaterial samt en snabb ökning av datorkapaciteten.

De metoder som har utvecklats inom AI-forskningen har breda tillämpningsmöjligheter även inom vetenskapen och i synnerhet inom den nya mångvetenskapliga forskningen. Den grundläggande strävan i akademiprogrammet nya tillämpningar av artificiell intelligens inom forskningen kring fysikaliska vetenskaper och teknik (AIPSE) är att fördjupa och bredda AI-kompetensen inom forskningsområdet fysikaliska vetenskaper och teknik.

Programmets primära mål är

  • att åstadkomma vetenskapliga genombrott i projekt där högkvalitativ AI-forskning kombineras med forskning i fysikaliska vetenskaper och teknik på hög nivå och där AI har en central roll som möjliggörare av ett forskningsgenombrott. Ett vetenskapligt genombrott kan ske antingen inom AI-forskningen eller inom den fysikaliska vetenskapen eller den tekniska forskningen.

Övriga mål för programmet är

  • att inom fysikaliska vetenskaper och teknik identifiera nya tillämpningsobjekt för artificiell intelligens och möjligheter till forskningssamarbete
  • att förnya branschforskningen via en ny typ av forskningssamarbete
  • att utnyttja befintliga datamängder och aktivt dra nytta av öppna data i de projekt som finansieras.

Mer information

  • programchef Tommi Laitinen, tfn 0295 335 057
  • ledande vetenskapsrådgivare Juha Latikka, tfn 0295 335 058
  • planerare Sanna Hytönen, tfn 0295 335 032

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?