Ledningsgruppen

  • Tanja Kallio, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik, ordförande
  • Leena Paavilainen, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik, vice ordförande
  • Juha Hiedanpää, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö,
  • Petriina Paturi, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
  • Kari Keskinen, Business Finland
  • Kari Knuutila, Outotec Oyj
  • Kaj Lax, Geological Survey of Sweden
  • Erja Turunen, Teknologiska forskningscentralen VTT AB

Har du frågor eller synpunkter?