Mineraltillgångar och materialersättning (MISU) 2014-2021

Tillgången på sådana sällsynta mineraler som behövs i den nya teknologins produkter har vuxit till en svårhanterlig fråga. Just den allt mer komplexa frågan om mineraltillgångarna och behovet av att studera frågan på systemnivå bildar en central utgångspunkt för akademiprogrammet Mineraltillgångar och materialersättning (MISU 2014–2021).

Programmet ska grundligt och i bred skala ta fram kunskap om sällsynta, i synnerhet metalliska mineralers förekomst och egenskaper, om hur de processas, används och återvinns samt om material som ersätter metaller. Programmets mål är att skapa en kunskapsbas som möjliggör ansvarsfull gruvdrift och återvinning där effekterna på både naturen och det omgivande samhället beaktas. Nya lösningar förutsätter på grundforskning baserad exakt kunskap och multidisciplinär förståelse.

Mer information

  • programchef Tommi Laitinen, tfn 0295 335 057
  • programchef Saila Seppo, tfn 0295 335 109
  • projektsekreterare Katri Laitinen, tfn 0295 335 212

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?