Ledningsgruppen

Ledningsgruppen (till 31 Dec 2021)

  • Erkki Karvonen, Forskningsrådet för kultur och samhälle
  • Kia Lindroos, Forskningsrådet för kultur och samhälle
  • Kirsimarja Blomqvist, Forskningsrådet för kultur och samhälle
  • Antti Ylä-Jääski, Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
  • Ulla Koski, Helsingin Sanomat Foundation
  • Aleksi Neuvonen, Demos Helsinki

Har du frågor eller synpunkter?