Ledningsgruppen

  • Markus Perola, forskningsrådet för biovetenskap och miljö (ordförande)
  • Heli Peltola, forskningsrådet för biovetenskap och miljö
  • Patrick Jern, forskningsrådet för kultur och samhälle
  • Minnamari Vippola, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
  • Riitta Julkunen-Tiitto, Östra Finlands universitet
  • Timo Otonkoski, Helsingfors universitet
  • Johanna Vilkki, Naturresursinstitutet

Har du frågor eller synpunkter?