Lärande och kunnande i framtiden TULOS, 2014-2017

Livslångt lärande blir allt viktigare för både individer och samhällen i en globaliserad och teknifierad värld. Informationsarbete blir allt vanligare, vilket ger både kunskap och kunnande en växande betydelse.

Akademiprogrammet Lärande och kunnande i framtiden (TULOS 2014–2017) tar sikte på att ta fram bättre och mer uppdaterad vetenskaplig kunskap om lärandets och kunnandets mekanismer, förutsättningar, möjligheter och hotbilder i en global värld. Detta kan bland annat hjälpa oss att förstå nya former för lärande och deras särdrag, skapa effektivare utbildningslösningar som utnyttjar ny teknik, belysa de olika mediernas roll i individens liv och klargöra de förändringar i interaktionen mellan grupper och samhällen som kommunikationsteknikens utveckling för med sig.

Mer information

  • programchef Risto Vilkko, tfn 029 533 5136
  • projektsekreterare Ritva Helle, tfn 029 533 5023

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?