Ledningsgruppen

  • Jussi Kukkonen, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö, ordförande
  • Päivi Atjonen, forskningsrådet för kultur och samhälle, vice ordförande
  • Jorma Keskinen, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
  • Markus Perola, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö
  • Maritta Välimäki, forskningsrådet för biovetenskap, hälsä och miljö
  • Pekka Nuorti, Tampere universite
  • Markku Ollila, Helsingfors universitet
  • Sirpa Wrede, Helsingfors universitet

Har du frågor eller synpunkter?