Hälsa ur kohorter och biobanker COHORT, 2017-2020

Finlands Akademi kommer att öppna en utlysning inom ett nytt akademiprogram i syfte att främja samarbete inom och integrering av forskning. Utlysningens tema gäller forskning med hjälp av finländska födelsekohorter. Akademiprogrammet är ett pilottest för ett nytt slags programkoncept. I programmet finansieras inte projekt av akademiprojekttyp som är uppbyggda kring nya forskningshypoteser, utan integration av projekt som redan har erhållit basfinansiering. Syftet är att öka samarbetet mellan olika forskningsaktörer och i synnerhet olika forskningsnivåer, vilket i kombination med vetenskapens förnyelse förstärker forskningsämnets vetenskapliga och samhälleliga genomslag.

Mer information

  • programchef Heikki Vilen, tfn. 029 533 5135
  • programchef Sara Illman, tfn. 029 533 5119
  • planerare Tiina Neuvonen, tfn. 029 533 5076

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?