Ledningsgruppen

  • Mika Rämet, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö, ordförande
  • Ursula Schwab, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö
  • Juha Hämäläinen, forskningsrådet för kultur och samhälle
  • Esa Korpi, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö
  • Markus Perola, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö
  • Minnamari Vippola, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
  • Maria Arvio, Hjärnstiftelsen
  • Sirpa Jalkanen, Cancerstiftelsen
  • Päivi Miettinen, Stiftelsen för pediatrisk forskning

Har du frågor eller synpunkter?