Forskning för hälsan (TERVA), 2018–2020

Akademiprogrammet Forskning för hälsan (TERVA) bidrar till att ta fram djärva nya forskningsinitiativ för att lösa hälsorelaterade problem som beror på kroniska och icke-smittosamma sjukdomar. Det finns fortfarande många olösta frågor vad gäller majoriteten av de sjukdomar som drabbar människors livskvalitet, samhället och ekonomin. De viktigaste genombrotten beträffande folkhälsan uppstår ofta tack vare oväntade resultat som bygger på högklassig grundforskning och risktagning.

Målet med detta akademiprogram är att framhäva betydelsen av vetenskaplig forskning i arbetet för att lösa stora utmaningar för folkhälsan. Programmet ska bidra till att främja dels vetenskaplig förnyelse och stort genomslag, dels ett nytt slags samspel mellan de finansiärer och stiftelser som stöder forskning kring sjukdomar. Målet med samarbetet är att lägga finansieringsansvaret på en bredare bas. Hjärnstiftelsen i Finland, Stiftelsen för pediatrisk forskning, Suomen lääketieteen säätiö och Cancerstiftelsen deltar i samarbetet.

Finansieringsbesluten om akademiprogrammet TERVA publicerades den 10 november 2017.

Mer information

  • programchef Sara Illman, tfn. 0295 335 119
  • programchef Heikki Vilen, p. 0295 335 135
  • projektsekreterare Tiina Neuvonen, tfn 0295 335 076

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?