Ledningsgruppen

  • Petri Karonen, forskningsrådet för kultur och samhälle, ordförande
  • Päivi Lappalainen, forskningsrådet för kultur och samhälle, vice ordförande
  • Petri Kuoppamäki, forskningsrådet för biovetenskap och miljö
  • Heidi Kuusniemi, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik 

Har du frågor eller synpunkter?