Ledningsgruppen

Ledningsgruppen

  • Heli Peltola, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö, ordförande
  • Patrick Jern, forskningsrådet för kultur och samhälle, vice ordförande
  • Juha Hiedanpää, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö
  • Tanja Kallio, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik 
  • Tiina Sarjakoski, forskningsrådet för biovetenskap, hälsä och miljö
  • Ilmari Absetz, Business Finland
  • Laura Höijer, Baltic Sea Action Group
  • Liisa Saarenmaa, jord- och skogsbruksministeriet
  • Matti Sintonen, Helsingfors universitet

Har du frågor eller synpunkter?