Avslutade program

Avslutade program:

 • 1990-talets ekonomiska kris, LAMA (1998 - 2001)
 • Affärskunnande, LIIKE 2 (2006–2009)
 • Arbetets och välfärdens framtid WORK (2008–2011)
 • Beroendefrågor, ADDIKTIO (2007–2010)
 • Beräkningsvetenskaper LASTU (2010–2016)
 • Biodivesitetsforskning, andra skedet, FIBRE (1997 - 2002)
 • Biologiska funktioner, LIFE 2000 (2000 - 2003)
 • Barns och ungdomars välfärd och hälsa SKIDI-KIDS (2010–2015)
 • Cellbiologi, SOLU (1998 - 2001)
 • Datatekniska lösningar inom maskin-, byggnads- och automationsteknik, KITARA (2005–2009)
 • Ekologiskt byggande
 • Elektroniska material och mikrosystem, EMMA (1999 - 2002)
 • Finländarnas kunskaper i matematik och naturvetenskap år 2002 (MALU 2002)
 • Finländska företag och den globala konkurrensens utmaningar, LIIKE (2001-2004)
 • Fotonik och moderna avbildningsmetoder (2010–2013)
 • Forskning för global förändring, FIGARE (1999 - 2002)
 • Forskning i forskning
 • Forskningsprogrammet for beroendefrågor (2007-2010)
 • Framtidens boende ASU-LIVE (2011–2015)
 • Framtidens elektronik, TULE (2004-2006)
 • Framtidens maskin- och tillverkningsteknik, TUKEVA (2000 - 2003)
 • Genomforskning
 • Genmodifierade organismers inverkan pä miljö, samhälle och hälsa, ESGEMO (2004-2007)
 • Hållbar användning av naturresurser, SUNARE (2001-2004)
 • Hållbar energi (SusEn, 2008–2012)* 
 • Hållbar hantering av akvatiska naturresurser AKVA ( 2012–2016)
 • Hållbar produktion, hållbara produkter (KETJU, 2006–2013)
 • Hälso- och andra välfärdsskillnader mellan olika befolkningsgrupper, TERO (1998-2000)
 • Hälsovårdsforskning, TERTTU (2004-2007)
 • Hälsofrämjande, TERVE (2001-2004)
 • Industriell formgivning (2004-2007)
 • Informationsforskning
 • Informationsforskning, andra skedet, TIETO (1996 - 2001)
 • Infrastrukturprogrammet 2004
 • Kahden puolen Pohjanlahtea/Svenskt i Finland - finskt i Sverige (2000 - 2003)
 • Klimatförändringen FICCA (2011–2014)
 • Life as Learning, LEARN (2002-2006)
 • Makten i Finland VALTA (2007–2010)
 • Marginalisering, ojämlikhet och etniska relationer i Finland, SYREENI (2000 - 2003)
 • Matematiska metoder och modeller, MaDaMe (2000 - 2003)
 • Material- och strukturforskning, MATRA (1994-2000)
 • Materialvetenskap för skogsprodukter, WOOD WISDOM (1998 - 2001)
 • Mediakultur, MEDIA (1999 - 2002)
 • Mikrober och människan, MICMAN (2003-2005)
 • Miljöhälsa, SYTTY (1998 - 2001)
 • Miljö och lag, ENVLAW (2005–2008)
 • Molekylepidemiologi och molekylevolution (1997-1999)
 • MOTIVE: Ubicom och kommunikationens mångfald (2009-2012)
 • Det mänskliga medvetandet MIND (2013–2016)
 • Nanovetenskap, FinNano (2006–2010)
 • Neurovetenskapliga forskningsprogrammet, NEURO (2005-2009)
 • Näring, livsmedel och hälsa (ELVIRA, 2007–2014)
 • Proaktiv datateknik, PROACT (2002-2005)
 • Processteknologi, PROTEK (1999 - 2002)
 • Programmerbara material OMA  (2012–2016)
 • Rymdforskning, ANTARES (2001-2004)
 • Ryssland och Östeuropa (1995-2000)
 • Ryssland i förvandling, RUSSIA (2004-2007)
 • SALVE: Utmaningar för folkhälsan (2009-2012)
 • Socialt kapital och förtroendenätverk, SOCA (2004-2007)
 • Stadsforskning, URBS (1999 - 2001)
 • Strukturbiologi, RAKBIO (2000 - 2002)
 • Syntetisk biologi FinSynBio (2013–2019)
 • Systembiologi och bioinformatik, SYSBIO (2004-2007)
 • Telekommunikation-elektronik, TELETRONICS I (1998-2000)
 • Telekommunikation-elektronik, TELETRONICS II (2001 - 2003)
 • Wood Material Science and Engineering (2003-2006)
 • Åldrandeforskning (2000 - 2002)
 • Återställande av miljön - RESTORE 2000
 • Östersjöforskning, BIREME (2003-2005)

Har du frågor eller synpunkter?