Akademiprogrammet Ny energi, 2015-2020

Akademiprogrammet Ny energi (2015–2018) söker efter lösningar för hanteringen av de stora framtida förändringarna inom energisektorn.

I programmet strävar man efter att med vetenskapliga metoder närma sig de mångfacetterade frågor som anknyter till omvälvningen inom energisektorn och att komma med lösningar som leder till nya energiprodukter, affärsmodeller, processprinciper, energitransformationer, lagrings-, transmissions- och distributionsmekanismer, reglerlösningar för komplexa nät och integration av energifrågor på ett nytt sätt i boendet, trafiken, handeln, återvinningen och utnyttjandet av biomassa.

Mer information

  • programchef Saila Seppo, tfn 029 533 5109
  • planerare Ritva Helle, tfn 029 533 5023

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?