Akademiprogrammet för det arktiska området (ARKTIKO) 2014-2020

Arktis är föremål för kraftig förändring. Förändringarna är dels relaterade till klimatet, miljön, geopolitiken och ekonomin, dels sociokulturella. Akademiprogrammet för det arkiska området (ARKTIKO 2014–2020) ska utforska och förstå de faktorer som inverkar på utvecklingen i den arktiska regionen samt förändringens dynamik. Programmet ska för sin del stärka den finländska arktiska forskningens ställning internationellt och hjälpa finna nya forskningsriktningar och därigenom nya lösningar.

Den nya forskningskunskap som genereras inom programmet ska aktivt förmedlas vidare till beslutsfattare, intressentgrupper och medborgare.

Programmet erbjuder ett sätt att effektivera samarbetet mellan nationella aktörer. På samma gång ger det ypperliga möjligheter för internationellt forskningssamarbete.

Programmet består av 20 omfattande nationella forskningsprojekt och två internationella samprojekt.

Mer information

  • programchef Mikko Ylikangas, tfn 0295 335 143
  • planerare  Sanna Hytönen, tfn 0295 335 032

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?