Ledningsgruppen

  • Reko Leino, Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik, Ordförande
  • Heli Peltola, Forskningsrådet för biovetenskap och miljö, Vice ordförande
  • Kirsimarja Blomqvist, Forskningsrådet för kultur och samhälle
  • Juha Hiedanpää, Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö
  • Tanja Kallio, Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
  • Juha Kostiainen, YIT Oyj
  • Timo Ritonummi, Arbets- och näringsministeriet
  • Pia Salokoski, Business Finland

Har du frågor eller synpunkter?