Ledningsgruppen

  • Juha Pekka Lunkka, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik, ordförande
  • Maria Lähteenmäki, forskningsrådet för kultur och samhälle, vice ordförande
  • Alfred Colpaert, forskningsrådet för biovetenskap och miljö
  • Maritta Välimäki, forskningsrådet för hälsa
  • Laura Höijer, miljöministeriet
  • Kimmo Kanto, Business Finland

Har du frågor eller synpunkter?