Öppen vetenskap

Vid bedömning och beslut beaktar Akademin öppen vetenskaps mål. Öppenhet är en grundläggande princip inom vetenskap och forskning. Öppenhet främjar forskningens kvalitet genom att förbättra forskningsresultatens repeterbarhet samt kritisk bedömning. Den främjar forskningens genomslag genom att förbättra tillgänglighet av forskningsdata och -material, vilket gör användning av material mer effektiv. Akademin hör till cOAlition S, en grupp av forskningsfinansiärer, som främjar vetenskaplig open access-publicering. Akademin främjar gruppens syften i tätt samarbete med andra finansiärer och aktörer. 

Akademin förutsätter att akademifinansierade projekt förbinder sig att publicera sina forskningsresultat med open access och göra projektets forskningsdata och -material fritt tillgängliga. På välmotiverade grunder kan materialets tillgänglighet dock definieras skilt enligt en skala från fritt tillgängligt för alla till hemligstämplat. 

I forskningsplanen den sökande bes att ingå en publiceringsplan som gjorts upp med beaktande av Akademins krav på open access-publicering. Kravet på tillgänglighet gäller särskilt artiklar med kollegial bedömning, men Akademin rekommenderar open access för alla typer av publikationer. 

De som söker finansiering från Finlands Akademi ska i sin ansökan också inkludera en datahanteringsplan för forskningsprojektet eller forskningsinfrastrukturprojektet. Datahanteringsplanen ska bifogas som en skild bilaga till ansökan. Mer information om Akademins principer och mål för öppen vetenskap.

Har du frågor eller synpunkter?