Sök finansieringsbeslut

Obs! Sökfunktionen fungerar inte om du befinner dig utomlands. Akademins finansieringsbeslut finns också i tjänsten forskning.fi, som samlar information om projekt som finansieras av offentliga och privata forskningsfinansiärer.

Välj beslutsnumret för att se projektbeskrivningen. Om forskningstemat är en länk, öppnar länken en förteckning över konsortiets samtliga delprojekt.

I listan nämns alltid den ursprungliga beslutsdagen. Om beslutet har ändrats efter beslutsdagen, t.ex. om forskningsplatsen har bytts, motsvarar listans uppgifter den senaste informationen.

Med sökningen hittar man finansieringsbeslut endast för de sökande som har gett tillstånd till att beslutet publiceras på Akademins webbplats.

Med forskningsområde avses det primära forskningsområdet för ansökan.

Har du frågor eller synpunkter?