Beslutsmeddelande

22.6.2020
Vetenskaplig kvalitet, genomslag och förnyelse hörnstenar i Finlands Akademis finansieringsbeslut

Beslutsmeddelandena för septemberutlysningen 2019

Beslutsmeddelandena för septemberutlysningen 2019

Tidigare beslutsmeddelande

Har du frågor eller synpunkter?