Beslutsmeddelanden

Beslutsmeddelanden om septemberutlysningen 2020

23.6.2021

Mycket hög kvalitet på ansökningar till Finlands Akademis septemberutlysning 2020

Beslutsmeddelandena för septemberutlysningen 2019

Tidigare beslutsmeddelande

Har du frågor eller synpunkter?