Beslutsmeddelande

22.6.2020
Vetenskaplig kvalitet, genomslag och förnyelse hörnstenar i Finlands Akademis finansieringsbeslut

Beslutsmeddelandena för septemberutlysningen 2019

Beslutsmeddelandena för septemberutlysningen 2019

Tidigare beslutsmeddelande

Har du frågor eller synpunkter?

E-tjänsten (SARA) är stängd från fredag 29.1.2021 kl. 18.30 till måndag 1.2.2021 kl. 8.00.