FI EN

Så bereds temana


Strategisk forskning är lösningsinriktad forskning. Det betyder att forskningen tar fram lösningar på viktiga utmaningar i det finländska samhället. Forskningen stöder också samhällspolitiken och de samhälleliga funktionerna och tjänsterna.

Rådet för strategisk forskning (RSF) föreslår årligen tema- och prioritetsområden till statsrådet. Statsrådet beslutar sedan de slutliga temana och identifierar på så vis de viktigaste utmaningarna och styr forskningen för att lösa dessa utmaningar. Statsrådets temabeslut utgör grunden för RSF:s forskningsprogram och finansieringsutlysningar. Nya teman diskuteras varje år för att utifrån dessa kunna skapa ett eller flera finansieringsprogram.

Temaberedningen består av flera olika steg: en öppen webbenkät, temaworkshoppar, framsynsworkshoppar och en öppen frågestund där forskare och de som utnyttjar forskningens resultat kan diskutera kring temaförslagen.

Efter frågestunden diskuterar RSF igenom responsen. Responsen utnyttjas för att bereda förslaget om följande års teman för den strategiska forskningen. Förslaget inlämnas till statsrådet varje år i juni. Målet är att statsrådet fattar sitt beslut under hösten så att RSF kan utforma sina forskningsprogram i slutet av året.

RSF har som utgångspunkt att identifiera teman som

  • är tillräckligt horisontella
  • gäller flera förvaltningsområden
  • är tillräckligt olika sinsemellan
  • utgör viktiga utmaningar för Finlands framtid
  • kräver ny kunskap som tas fram med hjälp av mångvetenskaplig forskning.
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »