FI EN

Teman

Strategisk forskning är lösningsinriktad forskning. Det betyder att forskningen tar fram lösningar på viktiga utmaningar i det finländska samhället. Rådet för strategisk forskning (RSF) föreslår årligen tema- och prioritetsområden till statsrådet. Statsrådet beslutar sedan de slutliga temana och identifierar på så vis de viktigaste samhällsutmaningarna och styr forskningen för att lösa dessa utmaningar.

Hittills har statsrådet tagit fram följande teman för strategisk forskning:

Teman för 2020

 • Klimatförändring och människan
 • Informationslitteracitet och informationsbaserat beslutsfattande

Statsrådets beslut (pdf)

Teman för 2019

 • Med sikte på ett hållbart, hälsosamt och klimatneutralt livsmedelssystem
 • Innovativa material och tjänster som främjar resurssmarthet och hållbar utveckling
 • Det allmännas förändrade roll och möjligheter att styra samhället
 • Kultur i det allt mer tekniska samhället

Statsrådets beslut (pdf)

Teman för 2017 och 2018

 • Samhälle och medborgarskap i förändring vid global omvandling (2017)
 • Förnyas eller förtvina – resurser och lösningar (2018)

Statsrådets beslut (pdf)

Teman för 2016

 • Kompetens och skicklighet i ett föränderligt arbetsliv
 • Hälsa och förändring av levnadsvanor
 • Övergripande säkerhet i en global miljö
 • Urbaniseringens dynamik

Statsrådets beslut (pdf)

Teman för 2015

 • Utnyttjande av tekniska omvälvningar samt institutioner i förändring
 • Ett klimatneutralt och resurssnålt samhälle
 • Jämlikhet och åtgärder som främjar jämlikhet

Statsrådets beslut (pdf)

Statsrådets temabeslut utgör grunden för RSF:s forskningsprogram och finansieringsutlysningar.

RSF:s program år 2019

 • Mot ett hållbart, hälsosamt och klimatneutralt livsmedelssystem
 • Innovativa material och tjänster som främjar resurssmart och hållbar utveckling
 • Det allmännas ändrande roll och möjligheter att styra samhällsutvecklingen
 • Kultur i ett allt mer teknifierat samhälle

RSF:s program år 2018

 • Anpassning som förutsättning för hållbar tillväxt
 • Nycklar till hållbar tillväxt

RSF:s program år 2017

 • Föränderlig förvaltning och aktivt medborgarskap

RSF:s program år 2016

 • Kunniga arbetstagare – framgångsrik arbetsmarknad
 • Hälsa, välfärd och levnadsvanor
 • Säkerhet i en nätverksbaserad värld
 • Ett urbaniserande samhälle

RSF:s program år 2015

 • Tekniska omvälvningar och institutioner i förändring
 • Ett klimatneutralt och resurssnålt Finland
 • Jämlikhet i samhället

 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »