FI EN

Säkerhet i en nätverksbaserad värld (SECURITY)

Världens stater bildar i allt högre grad nätverk med varandra och ländernas ömsesidiga beroende inom såväl ekonomi och krishantering som säkerhet har ökat ytterligare. Detta beroende leder till att staternas, även Finlands, inre och yttre säkerhet är starkt sammanflätad och inte kan åtskiljas.

Forskningen inom temaområdet stöder uppföljning, analys och framförhållning av förändringar i säkerhetsmiljön samt beaktande av nya säkerhetsrisker. Forskningen ger ny information som skapar förutsättningar inte bara för främjandet av statens primära uppgifter, funktionalitet och medborgarnas säkerhet och säkerhetskänsla, utan också för att förstå förändringar i den globala säkerhetsmiljön och geopolitiken (inklusive nya hot som hänför sig till informationssystem, informationsförmedling och cybersäkerhet, extremistgruppers verksamhet och radikalisering eller pandemier).

I fokus för forskningen står det finländska samhällets övergripande säkerhet, funktionalitet samt reaktionsförmåga och risktolerans. I vårt energi- och kunskapsintensiva samhälle som blir allt mer digitaliserat och internationellt får den nationella försörjningsberedskapen en central ställning. Andra viktiga forskningsobjekt är växelverkan mellan den inre och yttre säkerheten, medborgarnas upplevelse av otrygghet i olika skeden av livet samt förändringen av värderings- och attitydklimatet och konsekvenserna av denna förändring för utvecklingen av den nationella identiteten, samstämmigheten och demokratin.

Projekt:

Multilayered borders of global security
James Scott, Östra Finlands universitet, konsortieledaren
Laura Assmuth, Östra Finlands universitet
Minna Jokela, Gränsbevakningsväsendet
Pauli Kettunen, Helsingfors universitet
Anssi Paasi, Uleåborgs universitet

From Failand to Winland
Marko Keskinen, Aalto-universitetet, konsortieledaren
Burkhard Aufferman, Åbo universitet
Antti Tuomas Belinskij, Östra Finlands universitet
Outi Kuittinen, Demos Helsinki
Mika Marttunen, Finlands miljöcentral
Juha Mäkinen, Försvarshögskolan
Sanna Syri, Aalto-universitetet
Veli‐Pekka Tynkkynen, Helsingfors universitet

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »