FI EN

Nycklar till hållbar tillväxt (GROWTH)

Det finländska samhället förmår inte fullt ut ta vara på de möjligheter som globala förändringar medför. Vill man dra nytta av förändring krävs det att samhället, samfunden och individerna har en förmåga att förnya sig. Man borde särskilt främja omställningar av företagsverksamheten, omsättning i praktiken av innovationer och användning av information, dataresurser och kompetens. Utgångspunkten för förnyelse är att det finns starka resurser. I Finland har vi bland annat ett stabilt samhälle, väl fungerande institutioner, kompetens och kunskapsreserver, bildning och rikliga naturresurser.

RSF-programmet Nycklar till hållbar tillväxt ska få fram lösningar på frågan om hur samhället, samfunden och individerna ska bli bättre på att ta tillvara, utveckla och samordna sina resurser på nya och hållbara sätt. Ett nytt slags resursanvändning förutsätter såväl tekniska färdigheter och kompetens som i synnerhet en kultur som präglas av vilja och positiv inställning till förnyelse. Till stöd för en hållbar tillväxt och förmåga till förnyelse behövs dessutom en mångsidig kunskapsgrund och framförhållning. Projekten inom programmet förväntas identifiera de möjligheter som förnyelse medför samt analysera förutsättningarna och hindren för förnyelsen på samhällets, gemenskapers och individers nivå.

Projekt

Growing Mind: Educational Transformations for Facilitating Sustainable Personal, Social and Institutional Renewal at the Digital Age (GrowingMind)
Kai Hakkarainen, Helsingfors universitet, konsortieledare
Kirsti Lonka, Helsingfors universitet, interaktionsansvarig
Kimmo Alho, Helsingfors universitet
Erno Lehtinen, Åbo universitet
Tapio Salakoski, Åbo universitet
Jari Lavonen, Helsingfors universitet

All Youth Want to Rule their World (ALL-YOUTH)
Reetta Toivanen, Helsingfors universitet, konsortieledare
Irmeli Mustalahti, Östra Finlands universitet, interaktionsansvarig
Päivi Honkatukia, Tammerfors universitet
Jukka Viljanen, Tammerfors universitet
Kaisa Väänänen, Tammerfors universitet

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »