FI EN

Kunniga arbetstagare – framgångsrik arbetsmarknad (WORK)

Arbetslivet genomgår en global omvandling. Exempelvis robotiseringen, digitaliseringen och förändringar i arbetstagarnas kunskapsunderlag påverkar ofrånkomligen utvecklingen av arbetet och tiden i arbetslivet. Traditionella utbildnings- och examensstrukturer fungerar inte på bästa möjliga sätt, utan vi behöver nya flexibla metoder som gör det möjligt att lära sig och ta till sig nya kunskaper i alla skeden av livet. Forskningen inom temaområdet ska svara på utmaningar som gäller utbildningsinstitutionerna. Dessutom ska forskningen lägga fram konkreta lösningar på hur sådana färdigheter som framtidens arbetsliv kräver ska kunna identifieras och inlärningen av dessa färdigheter ska kunna främjas så att kompetensen och arbetslivets krav kan mötas. Inom temaområdet har man som mål att finna lösningar på hur existerande forskningsdata ska kunna utnyttjas för utveckling av utbildningen, lärandemiljöerna och kompetensen samt för att förutse nya kompetensbehov och framtida yrken.

En permanent förändring inom arbetsmarknaden förutsätter att också behovet av att reformera institutionerna, såsom regleringen av arbetsmarknaden och invandringspolitiken, ses över. Genom forskningen ökas kunskaperna om finländska tillväxtföretags betydelse när det gäller att ackumulera nytt kunnande samtidigt som det utreds vilka som är de kritiska faktorerna bakom framgångsrika tillväxtföretag. Forskningen inom temaområdet ska lägga fram konkreta lösningar på hur sådana färdigheter som framtidens arbetsliv kräver ska kunna identifieras och inlärningen av dessa färdigheter främjas.

Projekt:

Skills, education and the future of work
Roope Uusitalo, Jyväskylä universitet, konsortieledaren
Minna Hiillos, Yrkeshögskolan Haaga-Helia
Markku Jahnukainen, Helsingfors universitet
Hannu-Matti Jävinen, Tammerfors universitet
Mika Kortelainen, Statens ekonomiska forskningscentral VATT
Tuomas Kosonen, Löntagarnas forskningsinstitut
Salla Toppinen-Tanner, Arbetshälsoinstitutet

Smart work in a platform economy
Anne Kovalainen, Åbo universitet, konsortieledaren
Mervi Hasu, Arbetshälsoinstitutet
Petri Rouvinen, Näringslivets forskningsinstitut ETLA

Occupational restructuring challenges competencies
Rita Asplund, Näringslivets forskningsinstitut ETLA, konsortieledaren
Antti Kauhanen, Näringslivets forskningsinstitut ETLA
Osmo Kivinen, Åbo universitet
Eira Viikari-Juntura, Arbetshälsoinstitutet

Competent workforce for the future
Ilmo Keskimäki, Institutet för hälsa och välfärd, konsortieledaren
Tarja Heponiemi, THL Institutet för hälsa och välfärd
Soile Juujärvi, Yrkeshögskolan Laurea
Sari Kujala, Aalto-universitetet
Vuokko Niiranen, Östra Finlands universitet
Timo Sinervo, THL Institutet för hälsa och välfärd

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »