FI EN

Jämlikhet i samhället (EQUA)

RSF-programmet Jämlikhet i samhället handlar om jämlikhet och åtgärder som främjar jämlikhet. Avsikten är att finna lösningar som stöder en reform av basservicen och förmånssystemet som är hållbar och främjar jämlikhet. Forskningskonsortierna förväntas besvara bl.a. följande frågor:

  • Vilka mekanismer i Finland skapar ojämlikhet?
  • Hur kan man främja jämlikhet då man förnyar basservicen och förmånssystem?

Programmet ska också ta fram svar på frågan om hur offentliga åtgärder bäst kan stödja innovativ experimentering, inlärning genom experiment och institutionell förändring så att förändringen sker under kontroll och så att den leder till en lyckad förnyelse av basservicen och förmånssystem. Konsortierna ska dessutom föreslå olika sätt med vilka man kan bäst se till att individer, grupper och institutioner har de mänskliga resurser och förmågor som främjar jämlik anpassning till förnyandet av basservice- och förmånssystemet.

Projekt:

Finnish Childcare Policies: In/Equality in Focus
Maarit Alasuutari, Jyväskylä universitet, konsortieledaren
Kirsti Karila, Tammerfors universitet
Katja Repo, Tammerfors universitet
Johanna Lammi-Taskula, THL Institutet för hälsa och välfärd

Social and Economic Sustainability of Future Working Life: Policies, Equalities and Intersectionalities in Finland
Marjut Jyrkinen, Helsingfors universitet, konsortieledaren
Anna-Maija Lämsä, Jyväskylä universitet
Jukka Lehtonen, Helsingfors universitet
Charlotta Niemistö, Hanken

Tackling Inequalities in Time of Austerity
Mikko Niemelä, Åbo universitet, konsortieledaren
Hannu Ruonavaara, Åbo universitet
Juho Härkönen, Stockholms universitet
Anita Haataja, Kela
Jouko Verho, Kela
Johanna Kallio, Åbo universitet
Pasi Moisio, THL Institutet för hälsa och välfärd
Jenni Blomgren, Kela
Jaana Martikainen, Kela
Olli Kangas, Kela
Helena Blomberg, Helsingfors universitet

Preventing Social Exclusion: What Works and Why?
Tuomas Pekkarinen, VATT Statens ekonomiska forskningscentral, konsortieledaren
Jukka Vuori, Arbetshälsoinstitutet
Jouni Välijärvi, Jyväskylä universitet
Roope Uusitalo, Jyväskylä universitet
Kristiina Huttunen, Aalto-universitetet
Jan Wieland, Walter ry

Work, Inequality and Public Policy
Matti Tuomala, Tammerfors universitet, konsortieledaren
Jukka Pirttilä, Tammerfors universitet
Sakari Heikkinen, Helsingfors universitet
Markus Jäntti, Stockholms universitet
Jari Vainiomäki, Tammerfors universitet
Olli Kangas, Kela

Arts as Public Service: Strategic Steps towards Equality
Heidi Westerlund, Konstuniversitetet, konsortieledaren
Eeva Anttila, Konstuniversitetet
Lauri Väkevä, Konstuniversitetet
Kai Lehikoinen, Konstuniversitetet
Sari Karttunen, Cupore
Pia Houni, Arbetshälsoinstitutet

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »